Ang Ating Mundo Bukas


 

Mamumukadkad ang mga bulaklak ng Lily

Aahon ang bayan sa pagkalugmok

Hahanguin ang mga nilunod na pag-asa na masa

Aangkining pantay ang yaman ng bayan

Lalakad, hahakbang kitang tanan ng sabay

Kitang tanan na maghuhudyat ng dakilang araw

Isang layon ang ating tinatanaw-Kalayaan!

Tambulin natin ang ugong ng paghahatol

Ang mga mapagsamantala’y wawakasan

Kakalagin ang tanikalang bahagi ng kasaysayan

Ang tao, ang bayan sa wakas ay lalaban

Ang tao, ang bayan ay magtatagumpay

Nasa atin ang lakas, nasa atin ang bukas

Yan ang ating adhika,

Ang dahilan kung bakit sa ngayon ay mapangahas!

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s