Nakakandadong Simbahan


 

Klasikal na istruktura, may gandang kakaiba

Piping saksi sa pag-inog ng kasaysayan

Sa tibay mong tindig marami na ang nakamasid

Simbahan nang sinauna mabuti’t napagmamasdan kita

Gusto kong magdasal, nasok sa loob mo

Masilayan ang bawat nakatago sa iyo

Ibig kong maupo sa iyong kandili

Ako’y damayan sa unos ng pamimighati

Paano mangyayari kung ikaw ay ganito?

Pintuan ay sarado, hindi bukas sa tulad ko

Kandadong malaki, taon  nang naghaharang sa iyo

Kaya sa labas ng pinto, nakatanaw na lamang sa iyo

Ang mga salamin, tila nagmamaramot din

Walang maaninag sa loob ni gagambang nakabitin

Kung sa diyos ikaw nga ay isang tahanan

Wala bang puwang sa kanyang makinig sa mga nagdaramdam?

“sa kasal sa lingo, ikaw ay magbalik”- saad ng hardinero

Ika’y saka lamang bubuksan ang simbahang kaibig-ibig

Maski siya ay halatang sabik, Makita ang simbahang yaman ng nagdaan

Baka sakaling sa dinaramdam ay makagaan

Sa wakas bubuksan ang lumang simbahan

Para lamang sa iilang mapera’t mayaman

Sa kalansing ng barya’t kaluskos ng papel na kuwalta

Possible ang imposible sa simbahang matagal nang nakasara

Ngunit di maglalaon ang aking paghanga

Sa ningning at liwanag ng iyong ilaw at palamuti

Ako ay yayao at mula sa iyo ay may natutunan

Hindi bato ang simbahan, ang tunay na simbahan ay ang tao.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s