Lipunang Bilangguan


Ang bayan nati’y bilanggo!
Bihag sa kuko at dikta ng dayuhang kapitalistang bayan-
Galaw ng pulitika, kultura at ekonomiya’y kontrol ng iilan
Tinitiyak ng mga pinunong- bayang iniluklok sila.

Kultura natin ay second class kung ituring
Baduy, mumurahin, local at jologs na ‘di dapat kilalanin,
Nakatungo tayo sa usong idinikta ng dayuhang merkado
Bilanggong katulad nyo ang kulturang Pilipino.

Kababaihang ‘di makaagapay sa pagsunod sa makalalakeng lipunan
Biktima ng seksismo, militarismo at kabi-kabilang pagsasamantala
Pundidong ilaw ng tahanan sa hungkag na sistema-
Na ang pagtrato sa inyo’y sekundaryong lakas sa paggawa.

Kabilang nyong bilanggo ang aking pamilya.
Lulong ang isipan sa pagtinging ang anak ay puhunan ng pag-asa
Makipot ang interes na para sa kani-kaniya,
Binubuklod ang isip sa pagtinging ang pag-ahon ay nasa ibang bansa.

Ako man din ay bilanggo,
Nakakulong ang isip sa pagdidili-dili at pagsasawalang kibo.
Mahabang panahon ko’y nakakahon sa pantasya at paglalaro.
Matagal na ring ikinulong sa akalang ang mundo lang ay eskwela, bahay at libro.

Kung kaya ikaw, ako at tayong lahat ay bilanggo.
Nakapiit sa kawalan ng tanglaw ng kahapon at ng daan kung saan patungo,
Higit limang sentenaryo na ang nagdaan,
Patuloy tayong nasa karsel ng kawalan ng kalayaan.

Mapalad ang mga paslit na hindi pa isinisilang;
Mga pantas na nilayasan ng katinuan,
Mga yumaong sa impyerno nakatughay ng kapayapaan;
‘Pagkat di na nila dama ang siphayo at kahirapan.

Subalit ang bawat pagkabilanggo ay may paglaya,
Hangga’t may nagtatangan ng sulo ng maka-uring paglaya.
Wika nga ni Ka Amado Hernandez– “Habang may bastilya’y may bayang gaganti”
May pangako ng paglaya sa mga mamamayang ‘di habang buhay magtitimpi.

——
Alay sa mga bilanggong pulitikal ng NBP at Bataan Provincial Jail.
3-9-10

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s