Resolusyon


Pagbabago – palakas, patalas, patatag.
Mag-aral, matuto, maging bukas.
Magsikhay, magsaya, maging malaya.
Magturo, magbahagi, magparanas.
Pasensya,
Pagaling,
Pahinga.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s