Sagradong Pamilya

Sagrado! Sagrada!
Banal na pamilya.
Inari ang lupa,
Kinamkam ang grasya,
Ginamit sa kampanya.

Sagrado, sagrada!
Nang nakaupo na-
Nangutang ng pera,
Guarantor ang masa
Sa ekspansyon
ng negosyo nila.

Sagrado, Sagrada!
Nagpapalit-palit ,
Umiikot, naghahati,
Umuulit;

Umuulit,
Naghahati, umiikot,
Nagpapalit-palit;
Sagrado, Sagrada-
Naging prebilehiyo nilang
Pamilya sa pulitika.

——
2-2-13

Advertisements

Utot

Inakala mong bulong
Ang pinaka-ipit-ipit
kong sigaw-
Na naghuhumiyaw
sa pinipigilang
Lumuwag na puson
At nagsusumikip
na tumbong
Sa naka-ambang
paghulagpos
Ng kahila-hilakbot
na kemikal
Na natural mula
sa kaibuturan
Ng tatlong araw nang
hindi nagbabawas
Na katawan.

Inakala mong pito
Mula sa isang lumang silbato
Ang matinis na ingay;
Sumabay sa indayog
ng damuhan
At inertia ng biglang
prenong sasakyan,
Kung saan nabiglang
napalunok-laway
Ang muntik nang mabundol
Na pulis-trapiko;
Nang biglang tumingin ako sayo
Tinakpan ang ilong ko,
kilay nagsalubong,
Sabay kunot ng noo.
Para masisi at ibaling sayong-
Mapagkamalan ng lahat,
Galing ang kakaibang hanging
Hawig sa bulok na itlog,
Mula sa pag-utot ko.
——
Alay kay Willie at sa sarili ko. Happy new year sa silencer na si Osang!

Tumakbo ng Matulin

Ang wika ng matandang
kasabihan,
Ang tumakbo ng matulin
Kung matinik ay malalim.
Sabi ko’y ang kawikaang
Iyan ay sa inyo na.
Huwag na ako-
Nang isang pitbull ang minsa’y
Nasalubong,
Naglalawa sa laway ang bibig
At naka-abang ang matalas
Na pangil,
Napako sa buto-buto
Kong katawan ang tingin.
Tumalikod ako
At tumakbong pagkatulin-tulin.
Kaysa naman maging pagkain
Ng ulol na asong
Handa akong lapain.