Sagradong Pamilya


Sagrado! Sagrada!
Banal na pamilya.
Inari ang lupa,
Kinamkam ang grasya,
Ginamit sa kampanya.

Sagrado, sagrada!
Nang nakaupo na-
Nangutang ng pera,
Guarantor ang masa
Sa ekspansyon
ng negosyo nila.

Sagrado, Sagrada!
Nagpapalit-palit ,
Umiikot, naghahati,
Umuulit;

Umuulit,
Naghahati, umiikot,
Nagpapalit-palit;
Sagrado, Sagrada-
Naging prebilehiyo nilang
Pamilya sa pulitika.

——
2-2-13

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s