Utot


Inakala mong bulong
Ang pinaka-ipit-ipit
kong sigaw-
Na naghuhumiyaw
sa pinipigilang
Lumuwag na puson
At nagsusumikip
na tumbong
Sa naka-ambang
paghulagpos
Ng kahila-hilakbot
na kemikal
Na natural mula
sa kaibuturan
Ng tatlong araw nang
hindi nagbabawas
Na katawan.

Inakala mong pito
Mula sa isang lumang silbato
Ang matinis na ingay;
Sumabay sa indayog
ng damuhan
At inertia ng biglang
prenong sasakyan,
Kung saan nabiglang
napalunok-laway
Ang muntik nang mabundol
Na pulis-trapiko;
Nang biglang tumingin ako sayo
Tinakpan ang ilong ko,
kilay nagsalubong,
Sabay kunot ng noo.
Para masisi at ibaling sayong-
Mapagkamalan ng lahat,
Galing ang kakaibang hanging
Hawig sa bulok na itlog,
Mula sa pag-utot ko.
——
Alay kay Willie at sa sarili ko. Happy new year sa silencer na si Osang!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s