Ang mga New Graduates at ang Dadatnang Mundo ng Empleyo


Anyare ang kasabihang Edukasyon ang Susi sa Magandang Bukas?Sa buong taon, isa ang buwan ng Marso sa mga pinaka-inaabangang yugto sa buhay ng mga estudyante. Hudyat kasi ito ng pagtatapos ng taong pampanuruan para sa pagsisimula ng bakasyon para makapaghanda sa panibagong taon ng pag-aaral o kaya naman ay buwan para mag-martsa para makuha ang diplomang simbolo ng pagtatapos sa pag-aaral.

Ngayong taon, tinatayang humigit kumulang sa isang milyong mag-aaral ang magtatapos sa kolehiyo ayon sa tala ng Commission on Higher Education (CHED). Sila ay madadagdag sa papalaking lakas-paggawa ng bansa na ngayon ay nasa kabuuang 62. 84 Milyon mula sa 92.34 Milyong kabuuang populasyon ng bansa.

Ang malaking tanong ay kung saan mapupunta ang mga bagong graduates na ito sa pagpasok nila  sa mundo ng empleyo?

Kamakailan lamang ay naglabas ng pahayag ng pagkabahala ang DOLE (Department of Labor and Employment) tungkol sa lumalaking “job mismatch” sa aktwal employment oppurtunity ng mga newly graduates kaiba sa kung ano ang kanilang tinapos na kurso sa kolehiyo.

Sa kabila ng pagmamalaki ng P.NOY administration na tumaas ng 6.6% ang GDP(Gross Domestic Product) ng Pilipinas na pinakamalaki sa buong ASEAN (Association of South East Asian Nations), ay tayo naman ang may pinakamalaking “ jobless growth” mula sa 4.4 Milyong unemployment rate at 7.5 Milyong underemployed.

Ang itinuturung dahilan dito ay ang pagiging magkalayo ng produced graduates ng akademya sa hinihinging demand ng negosyo at merkado. Kung kaya kailangang umanong solusyunan ang papalaking gap ng akademya sa Industriya sa pamamagitan ng corporatization, partnership with business sectors at pagdivelop ng mga kurikulum sa mga unibersidad kasama ang mga pribadong negosyante. Ito ay sang-ayon sa framework ng Private-Public Partnership ng kasalukuyang administrasyon.

Napapagtibay ito ng mga probisyon at batas tulad ng R.A 7224 o “Higher Education Act of 1994” na nagkakaloob sa CHED na bumuo ng mga polisiya, pagsasaliksik, development plans at iba pa para iayon sa hinihingi ng negosyo ang desinyo ng pagpapatakbo nito sa Higher Education System ng bansa. Kasabay ng pagpayag sa mga state-run Universities na maglunsad ng mga joint-ventures agreement sa mga business sectors para makapag-generate ng income para sa mga unibersidad.

Ang papalaking kaltas sa budget ng mga SUC’s (State Universities and Colleges) ang nag-udyok sa mga Unibersidad na higit pang palakasin ang impluwensya ng business sector sa maraming transaksyon at programa at disenyo ng Mataas na Edukasyon sa bansa.

Katulad na lamang ng buuhin ang Memorandum of Cooperation ng CHED sa MAP (Management Association of the Phlippines) kung saan binibigyang laya ang pribado at mga negosyante na impluwensyahan ang tutok ng mga Unibersidad sa mga kursong hinihingi ng pandaigdigang merkado; pagli-link sa Unibersidad para sa  apprentice o pre-employment trainings ng mga estudyante  sa aktwal na trabaho sa mga pabrika at empresa na sa esensya ay mekanismo para sa pagtitipid ng kapitalista at  para kumita pa mula sa mga binabayad ng mga estudyante sa kanilang mga trainings.  Kasabay ng pagdivelop ng kurikulum ayon sa hinihinging demand ng lokal at dayuhang merkado.

Para maibsan umano ang problema sa “job mismatch” ay inilunsad ng DOLE ang pakikipagtulungan sa mga pribado at pampublikong Unibersidad at kolehiyo na “Project Jobs Fit” o ang paggabay sa mga estudyante at kolehiyo sa kung anong mga kurso ang dapat pinapalakas at pinanghihikayat  para tiyak na may trabaho silang mapapasukan pagka-graduate. Sa taong ito dapat daw tutukan ang mga kurso na may kaugnayan sa Agrikultura tulad ng Agro-forestry, agricultural engineering, agribusiness, agri-technology, agri-entrepreneurship at fisheries; Information and Computer Technology, veterinary medicine, Broadcast Technician Video Graphic Artistry at Education.

Hindi nakakapagtakang sa agrikultura naka-sentro sapagkat ito ang kailangan ngayon ng global na merkado pangunahin sa mga bio-fuel source na mga pananim tulad ng Jetropa, palm tree, mais at niyog at pagkaing halaman tulad ng trigo, poultry at piggery, prutas, asparagus at iba pa na kailangan ng maraming mga bansa sa mundo na may kakulangan sa supply sa pagkain.

Kaya saan ang tunguhin ng mga bagong graduates ngayong taon?

Dahil ang kurikulum ay nakadisenyo para sa kahingian ng merkado, at ang mga mag-aaral ay hinuhubog sa akademya para maging pleksible, maamo at mura ang lakas-paggawa (Embourgeiosment, Immiseration, Commodification – Marxism Revisited: A Critique of Education in Capitalist System); hindi nahuhubog ang kabuuang potensyalidad ng mga mag-aaral para tingnan ang sarili bilang bahagi ng kolektibong pag-aambag sa pagpapaunlad ng lipunan.

Ang pagtingin sa mag-aaral bilang kalakal at na ang edukasyon ay dapat nakaugnay sa social relations at demand ng capitalist market ayon kay Dave Hill, Nigel et al. sa  librong Embourgeiosment, Immiseration, Commodification – Marxism Revisited: A Critique of Education in Capitalist System; ay nagpapakitid umano sa values system ng edukasyon bilang magsisilbi sa interes ng negosyo lagpas sa interes at kapakinabangan ng lahat.

Kung kaya mula dito ayon kay Prof. Simbulan ng University of the Philippines, ang edukasyon ay nagtuturo ng  maling values formation sa mga estudyante ng pagiging competitive, makasarili at makitid  imbes na mag-ambag para sa kabuuang pag-unlad ng bayan. Makikita ito sa papalaking bilang  ng mga OFW (Oversees Filipino Worker)  na ngayon ay nasa 10.5 Milyon, na taun-taon ay nadadagdagan pa dahil sa kakulangan ng opurtunidad sa empleyo dito sa bansa.

Samantalang, patuloy na hindi natututukan ng pamahalaan ang productive forces sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa huling datos ay lomobo ang service sector sa 45. 9 kumpara sa Industriya na 34 at agrikultura na nasa 20 porsyento lamang sa kabuuang GDP. Nasa serbisyo ang 51.8% ng trabaho at malayong napag-iiwanan ang agrikultura sa 32.2% at industriya sa 15% gayong hindi ito produktibo dahil hindi ito lumilikha ng bagong halaga para sa sirkulasyon ng produksyon- mula produksyon tungong konsumpsyon pabalik sa produksyon. Hindi nakakapagtaka kung bakit atrasado, maliitan at hindi regular ang empleyo na nakukuha ng marami sa mga manggagawa sa serbisyo.

Ito ang haharapin dilemma ng mga bagong nagsisipagtapos ngayong taon – ang masadlak sa isang lipunang walang malinaw na direksyon para mamaksimisa ang kanilang mga potensyalidad at husay na nahubog mula sa apat o higit pang taong ginugol sa mga Unibersidad. Sinadya ng sistema na ang marami sa kanila ay mauwi sa kawalan ng empleyo at madagdag sa papalaking hukbo ng reserbang paggawa upang makontrol at mapahina ang mga organisadong hanay ng mga manggagawa na huwag maggiit ng kanilang mga makataong interes dahil sakali mang magprotesta sila ay napakarami namang reserba ang nagnanais makakuha ng trabahong mayroon sila.

Sa gayon ay makinis na mapapatupad ng mga negosyante ang iskema ng kontraktwalisasyon, kaswalisasyon at pagbuwag sa anumang organisasyon ng mga manggagawa sa layuning higit pang magkamal ng tubo at kita mula sa mga ito. Ito ang dadatnang anarkiya sa produksyon ng mga bagong nagsipagtapos.

Kung kaya sa kabuuan, hindi na relevant ang kasabihang “ang edukasyon ang susi sa tagumpay at magandang buhay” sa ganitong kaayusan. Sapagkat dinikta na ang silbi ng edukasyon para sa interes ng negosyo at pribadong sector sang-ayon sa neo-liberal na disenyo.

Ang tanong nalang ay hahayaan ba ng mga bagong nagsipagtapos na mga mag-aaral na dagdag sa lakas-paggawa na magpatuloy ang  ganito o gagamitin nila ang kanilang husay at talino para ito mapagbago patungo sa isang kaayusang kagalingan at interes ng lahat ang laging isinasaalang-alang.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s