Kadamutan


Madamot ang punong manggang,
Hindi maabot ang hitik nyang bunga.
Madamot ang bakal na bakod
na humaharang sa pagpitas ng pikong mangga.
Mas madamot ang kalsadang
inilayo sa mga tao ang punong mangga.
Pero may mas dadamot pa ba,
Sa panlipunang sistemang sadyang
Itinakdang ilayo ang bunga ng mangga
Sa tao, para maging kalakal sa merkadong
Kontrolado nila?
Para maging pribado ang bunga at iilan lamang
Ang makatikim sa kanya.
Kung tutuusi’y walang sala ang punong mangga.
sa kaayusang iilan ang may gawa’t
ang silbi nito’y para lamang sa iilang sila.
Kailangan sa tingin kong maisip
Ng karaniwang tao,
Na paglapitin at magamit ang punong mangga,
Bakod at kalsada para sa kagalingan ng lahat.
Tiyak kong mula doo’y hindi na kadamutan
Ang magiging resulta.
At mawawakasan ang sistemang kanya-kanya.

_____

Habang naglalakad sa may 5km. na kalsada papasok ng Sitio Peas, Bgy. Duale, Limay, Bataan ay nasulat ko itong tula nang madaanan namin ang ilang puno ng Mangga sa tabi ng daan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s