Eksena sa Piketlayn


ImageAlas-10 ng umaga, pinunit ng mga ahitasyon ng mga manggagawa ng Digitel Employees Union ang katahimikan ng business district ng Makati sa tapat ng PLDT main office. Mas pinainit ang eksena ng nakabarikada at full- battle gear na pustura ng Men in Blue security officers at  Makati Police para harangan ang mga nagwiwelgang manggagawa na ang hawak ay mga plakard at mga bandila.

“Umalis na kayo dito. Labag sa batas ang ginagawa nyo. Nakakaistorbo kayo sa peace and order ng lugar na ito”, nakakunot noong utos sa bulto ng hepe ng pulis.

Hindi natinag sa sigaw ng hepe, nangibabaw sa sigawan ang hiyaw ng isang lider-manggagawa: “Hindi kame lumalabag sa batas.” Inilabas ang makapal na files ng mga papel: “ Heto ang supreme court decision! Sinasaad nito na dapat kameng pabalikin sa trabaho ng PLDT at pasimulan ang CBA (Collective Bargaining Agreement). Naroon sa building na yan ang mga lumalabag sa batas. Kung tunay kayong kawal ng batas ay sila Manny Pangilinan ang hulihin nyo. Hindi kame!”

Sumesenyas ng pagpapatigil ang hepe pero hindi napipi ang manggagawa.

“Kung hindi nyo susundin itong Supreme court order, ay sino pa ang lalapitan namin? Sa 25 kasong dininig sa korte ay naipanalo namin. Ano pa ba ang kailangan naming ipanalo? Saang antas ng labanan ba kailangan kame dalhin ng kaayusang ito?”

Sa gitna ng ahistasyon at girian, naglakad palayo sa bulto ang hepe at nag-utos sa 2nd in command officer: “bantayan nyo ang mga yan!”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s