Tulaan sa Facebook 2013: Mga Nagwagi para sa Hunyo-Hulyo


Tulaan sa facebook winners…

Kalatas: Philippine Literature, Culture, and Ideas

fbicon-textfill-boni

Ikinagagalak i-anunisyo ng mga tagapangasiwa ng “Tulaan sa Facebook,” isang proyekto ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), ang limang nagwagi para sa unang buwan ng paligsahan. Makakakuha ng libro galing sa University of Santo Tomas Publishing House at Ateneo de Manila University Press ang mga nagwagi at babasahin ang mga diyona sa LIRAHAN sa Agosto 20, 2013, 7-9 n.g. sa Conspiracy Bar, Visayas Avenue, Quezon City.


Oryang, Oryang, mahal ko!
Dikdikin aking buto
Ibudbod sa sugat n’yo.
German Villanueva Gervacio


ANG MGA WALANG PANGALAN

Kada tulog mo’t gising
Ikaw ay si Andres din
Sa sarili mong giting.

Juancho Marco Plata


ABANIKO NI BONIFACIO

Ang abanikong hawak
matapos iwasiwas
ay gulok na matalas.

Louise Vincent B. Amante


BONIFACIO: BARYANG SAMPUNG PISO

Ako ay nainsulto
Nang put’lan n’yo ng ulo’t
Naging ‘sang sampung piso.

John Michael D. Cruz


PAGGUNITANG ANDRES

Pag di ibig mapukol,
ibong…

View original post 355 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s