Mga haiku sa panahong ayaw dalawin ng antok


Uod

Busug na busog
Siyang matabang uod
Sa punong lukob.

Konsyerto ng mga palaka

Nagkukonsyerto
Laksa-laksang palaka
Matapos ang sigwa.

Pahina

Pahinang punit
Alaalang mapait
Ay naiwaglit.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s