‘Pagkat sila ay ina


‘Pagkat sila ay  ina,

Alam nila ang halaga ng tahanan.

Para sa pamilya :

Pansangga ito sa buhos ng ulan,

Panlaban sa init at ginaw ng araw at gabi,

Proteksyon sa mga kaguluhan at kawalang-katiyakan sa labas,

At kanlungan sa panahon ng pighati at tagumpay .

 

‘Pagkat sila ay ina,

Pinapanatili nilang malinis at maayos ang kanilang tahanan.

Sanktuwaryo itong saksi sa mabuti nilang pagpapalaki sa mga anak,

Kaagapay sila ng kanilang mga asawa sa pagpapanday ng mga pangarap,

At magiliw nilang pinatuloy ang mga kasamang nagmimithi ng mas maunlad na bukas.

Hanggang maunawaan nila ang mithiing iyon;

At hanggang sa sila na rin ay umako ng tungkuling magmulat sa iba pa.

Mula dito ay mas lumaki nang lumaki ang nalikha nilang tahanan at pamilya.

 

‘Pagkat sila ay ina,

Alam nila ang halaga ng tahanan.

Kaya nang minsang may magtangkang agawin ito sa kanila,

Hindi sila nag-atubiling ito’y ipaglaban.

Tinalikuran nila ang pangaral na ang ina’y pambahay lamang.

Hindi sila natakot  sumuong sa mga bigwas at hambalos ng kaaway.

Sapagkat alam  nilang ang kanilang itinatayong tahanan,

Ay hindi lamang iyong yari sa mga yero, kahoy, semento, bakal at kawayan.

 

Alam nila bilang ina;

na sa  tahanan, kailangang natitiyak ang kasapatan: sa pagkain,

kaligtasan, trabaho’t kabuhayan, edukasyon, tubig at kuryente, pagkakapantay-pantay

at maging nang kalayaan.

 

At hindi nga sila nagkamali!

Hanggang ngayo’y sa kabila ng kanilang paglisan;

 nakabukas ang maaliwalas nilang mga tahanan –

sa ala-ala ng masasaya’t ginintuang mga karanasan

sa kalye’t lansangan ng ating pakikipaglaban;

kasama silang mga ina natin sa Kilusan.    

 

…At mula dito’y natatanaw natin ang itinayo nilang tahanan:

Matatag, maluwang, mataas, makulay.

Ngunit tulad nang iba pang bagay,

maluluma ito’t  matitibag

kung hindi natin mapapanatili ang kaayusan;

Maging ang mga dahilan kung bakit ipinundar natin kasama silang mga ina –

ang isang tahanan.

 

______

Alay sa mga ina’t kasamang Ka Susan at Ka Lilia ng LUPA/KILUSAN – Manila

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s