Kalbaryo ni Juan


Ni Leni del Rosario

 

Ramdam – hanggang sa kaibuturan

Ng iyong pagkatao ang talas

Ng pakong pilit na ibinabaon

Sa pagitan ng iyong butuhang palad

Habang nakadipa sa krus

Ng kalapastanganan at pang-aapi…

 

Ramdam – hanggang sa kaibuturan

Ng iyong pagkatao ang hapdi

Habang nakaputong ang koronang tinik

Sa iyong ulong dinadaluyan ng dugong

Humihilam sa mga matang

Hindi na maaninag ang pag-asa…

 

Ramdam,hanggang sa kaibuturan

Ng iyong pagkatao ang hinagpis

Habang nakangisi ang mga bwitre

At ulupong na nakatunghay

Sa iyong katawang halos pinanawan na

Ng ulirat…

 

Ramdam, hanggang sa kaibuturan

Ng iyong pagkatao ang sakit, hapdi

                                         at hinagpis;

Hindi mapalad ang mga inaapi

Habang partuloy sa pagkakapako

Sa bulok na sistemang sinadya;

Mapalad ang mga nagsasakripisyo,

Nakikibaka’t lumalaban — dahil kanila

Ang bukas, ang pinto ng Kalayaan.

                            ***

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s