Dumagat


ni Lean Ascarraga

Sa tribu ng mga Dumagat
sa ilaya at baybay-dagat,
may problemang sumapit
hindi malunas-lunas.

Kaya’t mula po sa bundok,
bumaba ng kapatagan,
upang kami ay magtanong sa batas panlipunan.

Ngunit kami ay nalungkot,
noon gamin matuklasan;
na ang lupa nami’y kanilang kinamkam
bilang mga tao’y
winalang karapatan
at lalagyan ng proyektong nasabing dam.

Sisirain po nila, mga kabundukan.
Kukunin ang mga likas-yaman.
Ngunit kami’y natatakot
sa sila ay pagbawalan,
dahil kami’y mahirap lamang
hindi kilala ng lipunan.

Ang mga negosyante at gobyerno’y
parang punong nakatayo sa lupain.
Iyong maliliit na halaman sa silong
ay hindi pansin.
Kaya’t kinakailangang ang puno
ay sundutin/yanigin,
upang makitang ang ating hinaing
ay mabigyang pansin.
—-
Nakaamba pa rin ang pagpapatayo ng Laiban Dam o The New Centennial Dam sa Umiray Rizal at Nakar sa Quezon. Kapag nangyari ito, malalagay sa panganib ang mga residente sa lugar at mawawalan ng mapagkukunang hanap-buhay ang marami.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s