Tula para sa mga Long Marchers


Hindi alintana, sugat sa paa,

kumikirot na tuhod, balat na natutusta,

sikat ng araw ay hindi hadlang

pagkat nakaukit ang pag-asa sa isipa’t kaluluwa.

Paos man ang boses,

laging sigaw ay pakikibaka.

Sa minimithing tagumpay.

Coco levy gamitin na!

Mahaba man ang lalakbayin.

Bundok, patag, dagat, at anumang lupain.

Magkasakit ma’y hindi patitigilin.

Hangga’t hindi naaabot ang mithiin.

Wala man kami sa inyong tabi

suporta nami’y hindi maikukubli.

Sama-sama hanggang sa huli!

Coco Levy sa magniniyog magsisilbi!

Ipakita natin ang ating lakas.

Kamtin ang liwanag sa malayang bukas!

Paggamit sa Coco Levy huwag ng ipagpabukas!

Kaya’t hindi patitinag, walang kakalas!

-Randy PKMM

Mabuhay sila na lumalakad, naglalakbay

Iniwan ang kanilang pamilya

at muliy ipinaglalaban

ang nakaw na yaman na hindi mapakawalan!

Sa pagpapa-unlad ng Industriya’t agrikultura sa niyugan!

Mabuhay sila na nagmamartsa

sumusulong, nakikibaka.

Para sa pagkakapantay-pantay

Ng masang api, dinudusta.

Mula sa Timog katagalugulan

Taas Kamaong pagsuporta

ang aming ipinararating sa mga kasama

Nagmamartsang may Pag-asa!

Mula Davao hanggang Malacanang

Ipagpatuloy ang laban!

Sampo ng mga kasama sa PKMM

at ng iba pang pamunuan

sa Kilus Magniniyog, Walng kakalas!

-Para sa mga Long Marchers mula sa PKMM anak ng magniniyog at nagkakaisang Kabataan sa ilalim ng bandila ng YND(Youth for Nationalism and Democracy).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s