DALIT: Mga Tula para sa Kalikasan


Ni Elmer Aresgado

 

  1. O Maghasik at Magpunla

Malabay na daho’t sanga’y

Alagaan – Ang biyayang

Kalooban ni Bathala.

  1. Lagyan mo nawa ng pakpak

Itong papel ko at pluma,

Maging binhi ang mga letra’t

Linangin ang tuyong lupa.

  1. Hinalukay at kinamkam

Winasak ang kabundukan

Makedyapat ‘yong lunasan

Pagkagahaman ng ilan.

  1. Sa pagtaib at paghibas

Naiwan sa aplaya ay krokis:

Marka ng iyong lagaslas

Na mapapawi din bukas.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s