Pahayag ng NAGSAKKA para sa Talakayan ng mga Batayang Sektor para sa Eleksyon 2016:


IMG_3331Kababaihan: sinasabing kalahati ng langit. Tagapagluwal ng susunod na salinlahi at tagapagtiyak ng dinamikong siklo ng lipunan.

Subalit ang pandarahas, pananakit at diskriminasyong narararanasan ng mga kababaihan sa Timog Katagalugan ay repleksyon ng patuloy na suliraning dinaranas kahit pa sa modernong panahon. Ang pyudal na pagtingin sa kababaihan bilang materyal na pag-aari ng lalake ay malalim pa ring naka-ugat sa kanayunan lalo’t higit sa ating rehiyon.
Sa katunayan ayon sa UN Women, 1 sa bawat 3 babae ang biktima ng sekswal, pisikal at emosyunal na pandarahas sa bawat isang minuto. Gayunpaman, itinuturing na pribadong usapin ng pamilya, kung gayon hindi dapat panghimasukan ng kahit na mismong mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD at Pamahalaang Barangay, ang nangangalandakang pagmamalupit sa babae.

Malalim pa ring nakaugat sa kultura, ang mga piyestahan kung saan sentro ng aliw ang mga babae sa mga pasayaw, at iba pang kasiyahan. Sa maagang yugto, ang mga kadalagahan ay nauuwi sa maagang pag-aasawa dahil sa kakulangan ng mga paaralan sa primaryang edukasyon at napakamahal na edukasyon sa tersaryo. Dagdag pa ang kawalan ng bakanteng trabaho na sana’y mag-iempleyo sa lumolobong populasyon sa kanayunan.
Kung kaya, papalaki din ang mga kababaihang nauuwi sa mga anti-sosyal na gawain tulad ng prostitusyon sa pinaka-malubhang anyo gaya ng palit-bigas (kapag panahong wala pang ani sa sakahan), palit-sardinas (kapag panahong amihanin sa pasipiko at hindi makalaot ang mga asawang mangingisda) o kaya ay isang pilsen ng alak upang masikmura ang lahat ng ito at makalimot.

Kababaihan ang pinaka-bulnerableng sektor na pumapasan sa bigat at epekto ng pagbabago ng klima at mga kalamidad na dumaan sa ating distrito gaya ng trahedya noong 2004 sa Hilagang Quezon, bagyong Glenda noong 2014, bagyong Lando at Nona nitong huling kwarto ng 2015 na kumitil sa mag-iina sa Bgy. Tanauan, Real, Quezon.
Malaking bahagi naman ng ating lokal na ekonomiya ay umaasa sa agrikultura. Higit sa 60% ng manggagawa dito ay mga babae. Sa pangisdaan sila ang tinatawag na indirect fisherfolk o iyong nagpoproseso ng mga huling isda para gawing tuyo o daing at ibenta ito sa pamilihan. Sa sakahan sila ang mga kasama sa pagtatalok, paggagapas, pangangasiwa (paggagamas, pagpapawi ng mga peste, at pagbabudget). Gayunpaman, pagdating sa partehan ang mga babae ay hindi ibinibilang na kabahagi ng kabuuang kita.

Isang mayor na gampanin naming mga kababaihan ang pagtitiyak ng kaayusan ng mga tahanan, pag-aalaga ng mga anak, at tagapag-pamayapa ng komunidad – malaking ambag namin ito sa ating lipunan. Kami man ay manggagawa rin o tinatawag na household workers! Kung kaya ang mga batayang serbisyo at seguro tulad ng SSS, serbisyong pangkalusugan, at kasiguruhan laban sa pandarahas at anumang porma ng diskriminasyon ay dapat na magarantiyan ng pamahalaan.

Sa eleksyong ito, ang mga kababaihan sa kanayunan sa ilalim ng NAGSAKKA ay kaisa sa adbokasiyang putulin na ang mahabang pamamayagpag ng tradisyunal, korap, pyudal at pribadong patronahe na sistema sa pulitika. Bahagi kami sa pagsusulong ng bago at alternatibong pulitika ng mga tunay na progresibo at tapat na mga lider na magsisilbing boses ng mamamayan sa malinis na pamamahala. Tinatanaw naming isang hakbang pasulong ang pagsangkot ng kababaihan upang angkinin at bawiin ang dangal at dignidad ng babae mula sa isang lipunang ang lalake ang siyang naghahari.

Mabuhay ang kababaihan!

NAGSAKKA (Nagkakaisang Samahan ng mga Kababaihan sa Kanayunan)
Pebrero 15, 2016

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s