Pahayag ng NAGSAMMA Lamon Bay para sa Talakayan ng Mamamayan 2016:


Patuloy na dumaranas ng labis na kahirapan ang mga maliliit na mangingisda sa bahagi ng Tayabas Bay at Lamon Bay. Ang tanang yamang-dagat ng dating saganang karagatan ay pinangangambahang tuluyan nang masaid dahil sa patuloy at walang habas na operasyon ng mga iligal na pamalakaya (putok, lason, sudsod, buli-buli atbp.) at pagpasok ng mga komersyal na pamalakaya sa loob ng 15 kilometrong municipal waters na itinatakda ng naunang batas Pangisdaan RA 8550.

Sa pagpasok ng mga malalaking pamalakayang pangisda sa municipal waters, dagdag pa ang hindi masawatang iligal at mapanirang pangingisda, higit na lumiit ang huli at kita ng mga maliliit na mangingisda sa dalawang bay. Samantalang walang malinaw na mga patakaran na sumasaklaw sa mga pagtatayo ng mga fish cages at fishpens at maging mga fishpond at nagsisiksikan sa iilang aquaculture sa probinsya – na nagresulta sa pagkasira ng kapaligiran, pagkalason ng katubigan at pagpapalikas sa mga residente sa mga komunidad.

Ito’y hindi iba sa kalagayan ng mga mangingisda sa buong bansa.
Naging isang malaking parikala na ang mga mamamayan sa Hilagang Quezon (Real, Infanta at Nakar) at maging ng mga residente ng Gitnang Quezon na tone-toneladang nag-iimport ng isda mula Navotas at sa ibang bansa upang matugunan ang maliit na suplay sa pamilihan sa probinsya. Nangyayari ito dahil walang local na bagsakan center at storage facilities na magtitiyak ng kasapatan ng supply ng isda kahit pa sa panahon ng amihanin.

Pinatunayan ng mga pangyayaring ito ang kakapusan ng batas pangisdaan 8550 at ang kainutilan ng mga ahensya ng pamahalaan sa serysong pangangalaga sa ating pangisdaan. Walang naging mahusay na mekanismo para sa implementasyon at enforcement ng batas. Walang kakayahan at kapasidad ang Marina, coast guard, at bantay-dagat sa pagtitiyak ng kaayusan sa pangisdaan.

Kamakailan lamang ay inamyendahan ang ilang probisyon ng RA 8550 o batas pangisdaan sa Pilipinas upang maging RA 10654. Matatandaang maraming mga mangingisda sa Manila Bay ang nagpahayag ng pagtutol (komersyanteng mangingisda) dito dahil pangunahin umano nitong tinutulugsa ang mga komersyal na pamalakaya at sa kabilang banda ay madulas na pagpayag sa pagpasok ng mga dayuhang pamalakaya.

Kinikilala namin ang mga progresibong laman ng Batas pangisdaan RA 10654, na seryosong masawata ang mga iligal na pamalakaya. Subalit ang implementasyon nito ay dapat na matiyak sa lalong medaling panahon. At tiyaking kaisa ang mga maliliit na mangingisda sa pagpapatupad nito.

Gayunpaman, ang mga mangingisda sa ng Hilagang Quezon at Central Quezon ay laging walang katiyakan sa kanilang mga tahanan, sa samu’t saring dahilan gaya ng epekto ng mga kalamidad at pagbabago ng klima, apektado din ang aming mga komunidad ng mga land grabbing ng maimpluwensyang mga tao, kung hindi man ay biktima ng mga demolisyon dahil sa mga proyekto ng mga gobyerno na nagresulta ng sapilitang pagpapalipat sa mga mangingisda palayo sa dagat na pinagkukunan ng kabuhayan.

Dahil dito, hinihingi ng pagkakataon na maitulak patungong batas ang fisherfolk settlement para sa mangingisda, at ito ay pangunahing dapat na tinitiyak ng pamahalaan bilang serbisyo sa mga mangingisda na malaking bilang ng populasyon ng bansa.

Sa eleksyon na ito, ang mga mangingisda ay hindi na lamang mananahimik sa gitna ng dilim. Kami ay papalaot sa lunday ng pagkikibakang electoral upang iluklok ang mga alternatibong lider na tunay na magsisilbi sa mga mangingisda – na asin ng lipunang Pilipino.

NAGSAMMA LAMON BAY (Nagkakaisang Samahan ng Maliliit na Mangingisda sa Lamon Bay)
Pebrero 15, 2016

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s