Sierra Madre: Ang Dyaryo Natin!


 

ni Sarah Jane Espiritu

Paulit-ulit na usapin at artikulo, PBA: Pulitika, Basketball, Artista; ‘Yan ang pangkaraniwang nilalaman ng mga pahayagan sa ngayon. Kahit ang iba ay walang sense at naitutulong sa mga mambabasa ay patuloy pa ring isinusulat basta ang importante ay makapag-imprenta lamang ng dyaryo alang-alang sa kita at negosyo. Kaya sa kalaunan ay nagiging dahilan pa ito upang idolohin ang ilan sa mga taong kilala at animo’y mga perpekto. Kung ilarawan, purihin, at pagtuunan ng pansin.

Ayon sa  isang manunulat 100% ng mga pahayagan sa Pilipinas, 95% nito ay pinapatakbo ng mga negosyante na ang mga karaniwang negosyo ay nakakasira sa ating kalikasan, gayang: pagmimina, pagpapagana ng mga enerhiya tulad ng Coal-Fired Electric Power Plant na pinakamaruming source ng enerhiya sa mundo.

Sa 800,000 ektarya na saklaw ng buong kabundukan ng Pilipinas nasa 400,000 ektarya ay ang Sierra Madre,  kapag nagpatuloy ang destruction at tuluyan itong nawala,malaki ang mawawala sa buong Pilipinas. Napakahalaga ng ating kabundukan sana ay patuloy natin itong pangalagaan at protektahan.

Kaya’t inihahandog po namin sa inyo Ang  SIERRA MADRE, ang opisyal na pahayagan ng STEP-SIERRA MADRE (Southern Tagalog for Environmental Development and Protection of Sierra Madre). Ang pahayagang ito ay katuwang sa pagtangkilik sa preserbasyon ng ating kalikasan, isinusulong ang kakayahan at kamulatan ng mamamayan. Ang dyaryo po natin ay tumatanggap ng mga opinyon at kontribusyon sa lahat ng kasapi at kaibigan, kabataan ngayon at sasusunod pang henerasyon. . .

Layunin ng organisasyon ang magbigay ng mga pag-aaral, impormasyon, mapanatili ang ganda at pangangalaga sa kalikasan. Pero limitado lamang ang mga kaalaman na ating kayang ibigay kaya kaagapay ang pahayagang SIERRA MADRE bilang isang guro sa kanyang mga nilalamang pahayag, upang hindi maging katulad ng isang usok at hangin na nawawala, lumilipas, ngunit ang mga pahayag ay nananatili at umuukit sa isipan ng mambabasa.

Lahat tayo ay kasangkot sa mga nangyayari sa kalikasan maging sa lipunan, kaya’t katuwang ng SIERRA MADRE: Ang Dyaryo Natin, halina’t patuloy na mangalaga at magprotekta sa ating inang kalikasan. ###

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s