DAM-DAM-MIN(Damdamin naming Anti-Dam)


ni Sarah Jane Espiritu

Centennial dam ating pigilan
pagka’t ito’y banta sa’ting buhay.
Industriyalisasyon at kaunlaran
ay hindi sa ganitong paraan.

Naninirahan ay palilikasin,
kabundukan ay lalong sisirain,
katubigan ay iigahin
alang-alang sa kikitain.

Kelan kaya tatanaw
sa panlipunang kapakanan,
hindi sa iilang busog ang bulsa at tiyan
na mandarambong ng kalikasan?

Dam dam dam
dambuhalang dam
ating pigilan! ‘wag payagan!
pahirap sa mamamayan
walang pakiramdam!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s