Makabagong Patintero

Makabagong Patintero

Ito ang paglalaro ng patintero sa makabagong panahon. Ang mamamayan ang patotot, ang mananagasa ay ang tangkeng pandigma.

Ang sabi nga ay moderno na ang panahon ngayon. Pero nakakatakot yata ang modernisasyon, kung kasabay nito ang papadalas at kabi-kabilang digmaan.

Mabuti sana kung digmaan ito ng mamamayan laban sa kahirapan at kawalan ng panlipunang hustisya, pero sa realidad: ang mga digmaan ngayon ay para sa agawan ng merkado at mandambong ng mga likas-yaman para masalba ang naghihingalong negosyo ng mga kapitalista.

Kaya ganito ang paglalaro ng patintero sa kasalukuyan. Ang maging maliksi sa pag-iwas sa linya ng larong ang sugal ay buhay at kamatayan.