Tagumpay ang DEU, ang Uri at Sambayanan

Nang ang mga DEU Braves,

nagkaisa’t nagpiket,

amo ng PLDT,

nanginginig ang puwet.

Dala nila’y pruweba,

desisyon ng husgado:

manggagawa’ng panalo

sa lahat ng mga kaso.

Ngunit labis na sakim

ang kapitalista,

itong si Pangilinan

ang sobrang nangunguna.

Hindi nga pinakinggan

ating Korte Suprema,

sapagkat wika nila:

Wala nang batas-batas!

Lahat daw nabibili

ng kanilang mga La-Cash!

Kaya’t nagbarikada

Itong mga manggagawa –

apat na buwang singkad

ni walang panghihina.

’pagkat ang nakataya:

kabuhayan at bukas

ng kanilang mga mahal –

asawa at mga anak.

Sa gitna ng labanan,

Sila ay nagdiskusyon:

isyu nila’y marapat

alam ng buong nasyon.

Sapagkat tanto din ngang

Ang kalagayan nila

Ay repleksyon din lamang

ng sitwasyong kaharap

ng buong manggagawa.

Kaya sila’y nagbalik

Sa mga unibersidad,

Humingi ng suporta

Sa nasa akademya,

maging sa komunidad.

Sa huli nga tagumpay

Ang kanilang nakamit.

Sila sa wakas bayan,

May trabaho na ulit!

Sa kanilang panalo,

Kaaway natahimik,

O nagwagi! Nagwagi-

Ang masa at ang uri!

_____

Larawan mula sa matatapang na mga kasama ng DEU

Larawan mula sa matatapang na mga kasama ng DEU

Taas kamaong pagpupugay sa mga manggagawang bumubuo ng DEU (Digitel Employees Union)! Pinatunayan ninyong sa pagkakaisa at pagtindig ng pinakasulong na uri sa lipunan, walang labang hindi mapagtatagumpayan.

Advertisements

Eksena sa Piketlayn

ImageAlas-10 ng umaga, pinunit ng mga ahitasyon ng mga manggagawa ng Digitel Employees Union ang katahimikan ng business district ng Makati sa tapat ng PLDT main office. Mas pinainit ang eksena ng nakabarikada at full- battle gear na pustura ng Men in Blue security officers at  Makati Police para harangan ang mga nagwiwelgang manggagawa na ang hawak ay mga plakard at mga bandila.

“Umalis na kayo dito. Labag sa batas ang ginagawa nyo. Nakakaistorbo kayo sa peace and order ng lugar na ito”, nakakunot noong utos sa bulto ng hepe ng pulis.

Hindi natinag sa sigaw ng hepe, nangibabaw sa sigawan ang hiyaw ng isang lider-manggagawa: “Hindi kame lumalabag sa batas.” Inilabas ang makapal na files ng mga papel: “ Heto ang supreme court decision! Sinasaad nito na dapat kameng pabalikin sa trabaho ng PLDT at pasimulan ang CBA (Collective Bargaining Agreement). Naroon sa building na yan ang mga lumalabag sa batas. Kung tunay kayong kawal ng batas ay sila Manny Pangilinan ang hulihin nyo. Hindi kame!”

Sumesenyas ng pagpapatigil ang hepe pero hindi napipi ang manggagawa.

“Kung hindi nyo susundin itong Supreme court order, ay sino pa ang lalapitan namin? Sa 25 kasong dininig sa korte ay naipanalo namin. Ano pa ba ang kailangan naming ipanalo? Saang antas ng labanan ba kailangan kame dalhin ng kaayusang ito?”

Sa gitna ng ahistasyon at girian, naglakad palayo sa bulto ang hepe at nag-utos sa 2nd in command officer: “bantayan nyo ang mga yan!”

Mapagtitiisan ko

Mapagtitiisan ko…

Ang magmulat sa mga  walang muwang,

Masagap ang maitim na usok ng kaskaserong sasakyan,

Maglakad nang limang kilometro’t pawisan,

Matrapik ng tatlong oras sa Sangandaan

Sa loob ng bus na siksikan

Patungong miting ng kolektiba

Tungkol sa aktibidad kinabukasan,

Mabangga  ng mga nagmamadaling tao sa lansangan

At ilang araw na sumabay sa hunger strike

ng mga Manggagawa ng DEU para sa seguridad sa trabaho

at pakikipagtawaran

sa dambuhalang kapitalistang – Manny Pangilinan.

Mapagtityagaan ko…

…ang araw-araw na debate’t diskusyon,

Magbasa ng makapal na libro ng kasaysayan

At mga balita sa dyaryo ngayon,

Kaya kong makipaghabulan sa mga pulis

Malapit sa U.S Embassy- mula Plaza Ferguson

Bitbit lang ang plakard at sumisigaw ng Yankees Go Home!

Kahit mag-ulam ng sardinas sa limang sunud-sunod

Na maghapon.

Hindi ko iindahin…

Ang hampas ng batuta at truncheon

Ng mga pulis sa harapan ng Malacañang

Bukas ng hapon.

Masaktan man nila ang katawan nami’y

Hindi ang diwang nagsusumigaw –

Hustisya! Karapatang-pantao!

-Ipaglaban!

Mapagtitiisan…

Mapagtityagaan…

Hindi  iindahin…

Patuloy ang pakikibaka

Hanggang sa tagumpay!

Hanggang makamit ang lipunang

May pagkakapantay-pantay!

—-

Sinulat ko ito bago ang aking pagwawating-wating. hehehehe